เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง

กศน.ตำบลพระปฐมเจดีย์ร่วมขบวนแห่งานสงกรานต์ปี58

กศน.ตำบลพระปฐมเจดีย์ร่วมขบวนแห่งานสงกรานต์ปี58
13 เม.ย. 58

เสวนา

เสวนา
27 พ.ค.55

18ปี กศน.อำเภอเมืองนครปฐม

18ปี กศน.อำเภอเมืองนครปฐม

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

คำขวัญจังหวัดนครปฐม (ใหม่ล่าสุด)

คำขวัญจังหวัดนครปฐม (ใหม่ล่าสุด)

กศน.ตำบลพระปฐมเจดีย์

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่ท่องโลกไซเบอร์

ข่าวสาร

**กศน.ตำบลพระปฐมเจดีย์ จัดเวทีเสวนา**

วิสัยทัศน์ กศน.ตำบล

ภายในปี 2556 กศน.ตำบลพระปฐมเจดีย์ จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น มีคุณธรรม เป็นมิตรกับชุมชน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ราคาถูก สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความเป็นผู้นำ คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวล้ำเทคโนโลยี น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง